Technokontakt Sp. z o.o. została założona w 1999r. W czerwcu 2011r. Spółka przeniosła się do nowej, większej siedziby.

Nadrzędnym celem spółki jest dostarczanie wyrobów i usług pod względem jakości, ceny oraz czasu dostawy, które zaspokajają wymagania i oczekiwania rynku.

Przedmiotem działalności firmy jest głównie produkcja wiązek kablowych.
Oferowane wyroby wykonywane są zgodnie z technologią Raychem oraz standardem IPC/WHMA-A-620. Znajdują one zastosowanie w aparaturze wojskowej, w przemyśle i urządzeniach telekomunikacyjnych. Wykonujemy także wiązki do zastosowań cywilnych.

Ponadto w ofercie szeroka gama złącz elektrycznych przede wszystkim wg. specyfikacji MIL oraz VG, a także złącz typu D-Sub, niemieckiej firmy FCT Electronic gmbh.

Technokontakt posiada następujące certyfikaty: ISO 9001 wraz z systemem WSK, AQAP 2110, Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE. Spółka posiada koncesję MSWiA nr B-045/2010 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią , amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Technokontakt Sp. z o. o.
Adres siedziby:
ul. Żuromińska 10
06-550 Szreńsk
tel. +48 23 683 70 31
fax +48 23 683 70 32

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000140443
Kapitał Zakładowy 1 000 000,- PLN
REGON 016206769

NIP 526 24 18 513
EU VAT PL5262418513
konto PLN 17150013861213800209860000
konto EUR 13150013861213800309850000
Kredyt Bank S.A. Ciechanów
SWIFT KRDBPLPW

wiązki elektryczne