Produkcja

Produkcja to ponad 10 lat doświadczenia. Wykonanie zgodne z technologią Raychem oraz standardem IPC/WHMA-A-620.

Wiązki kablowe

65copy4copy32copy1

Wiązki światłowodowe

swiatlowody-5swiatlowody-4swiatlowody-3

 

Technokontakt Sp. z o. o.
Adres siedziby:
ul. Żuromińska 10
06-550 Szreńsk
tel. +48 23 683 70 31
fax +48 23 683 70 32

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000140443
Kapitał Zakładowy 1 000 000,- PLN
REGON 016206769

NIP 526 24 18 513
EU VAT PL5262418513
konto PLN 17150013861213800209860000
konto EUR 13150013861213800309850000
Kredyt Bank S.A. Ciechanów
SWIFT KRDBPLPW

wiązki elektryczne