Oferta

Technokontakt jest producentem wiązek kablowych i światłowodowych,
oraz dystrybutorem szerokiej gamy złącz D-SUB, niemieckiej firmy FCT Electronic gmbh.

Ponadto w swojej ofercie:
- złącza kablowe,
- akcesoria kablowe,
- kształtki termokurczliwe

Różnorodność oferowanych złącz oraz akcesoriów pozwala na ich optymalne i ekonomiczne wykorzystanie.
 

Technokontakt Sp. z o. o.
Adres siedziby:
ul. Żuromińska 10
06-550 Szreńsk
tel. +48 23 683 70 31
fax +48 23 683 70 32

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000140443
Kapitał Zakładowy 1 000 000,- PLN
REGON 016206769

NIP 526 24 18 513
EU VAT PL5262418513
konto PLN 17150013861213800209860000
konto EUR 13150013861213800309850000
Kredyt Bank S.A. Ciechanów
SWIFT KRDBPLPW

wiązki elektryczne